סקר שביעות רצון 

זמינות המענה הטלפוני:
1
2
3
4
עמדת קבלה:
1
2
3
4
זמינות התורים:
1
2
3
4
רמת הטיפול של הצוות הרפואי:
1
2
3
4
נוחות בעת הבדיקה:
1
2
3
4
שביעות רצון באופן כללי:
1
2
3
4
Powered by InforUMobile